Język
Obszar dla użytkowniòw
  

Nasza podstawowa działalność 

Od samego założenia firma Covind specjalizuje się w dziedzinie komponentów do pojazdów ciężarowych i dostawczych dążąc do ochrony rynku aftermarket w segmencie wielomarkowych części samochodowych.

Na całym świecie 82% przewożonego towaru podróżuje po drogach.

Z tego względu pojazdy ciężarowe na długich i średnich trasach i pojazdy dostawcze na krótszych odcinkach odgrywają ważną rolę pod kątem:

konkurencyjności gospodarczej każdego kraju;

prawidłowego funkcjonowania rynku;

jakości oferowanych usług.

Kilka danych dotyczących rynku transportowego w UE

długość autostrad UE w km = 71.000;

Łączna liczba pojazdów na drogach = 286 milionów pojazdów;

Łączna liczba pojazdów ciężarowych na drogach = 28 milionów;

Przewidywany wzrost transportu towaru do roku 2020 = 50%;

Rynek UE liczy 550 milionów konsumentów;

 

T Udział % pojazdów ciężarowych wg masy: