Język
Obszar dla użytkowniòw
  

Cykl produkcyjny   Cykl produkcyjny • 1 faza
 
 

Analiza rynku i jego popytu, ocena łącznej liczby pojazdów poruszających się po drogach i oszacowanie wartości rocznej;

Analiza oryginalnego wzornika i odczyt danych;

Reverse Engineering, zeskanowanie oryginalnego komponentu i wykonanie
stosownego rysunku w systemie Cad-Cam;

Ocena kosztów/korzyści pozycjonowania na rynku i rozpoczęcie produkcji.

 

 

   Cykl produkcyjny • 2 faza

 
 

Wykonanie formy;

Realizacja prototypu i porównanie ze standardem projektowym;

Uruchomienie produkcji.