Język
Obszar dla użytkowniòw
  

Tworzywo sztuczne

Wraz z nadejściem nowego tysiąclecia surowce używane do produkcji części zamiennych do pojazdów ciężarowych uległy epokowej zmianie odchodząc od blachy na korzyść tworzywa sztucznego.

Także Covind wprowadziła do swojej produkcji wiele komponentów z mieszanek tworzywa stosując awangardowe procesy produkcyjne i zapewniając pełną ekwiwalentność z oryginałem.

Nadal, jednak, produkujemy komponenty z blaszanych arkuszy, gdyż są one szczególnie doceniane w krajach pozaeuropejskich.

Tworzywa sztuczne
    
  SMC (kompozyt arkuszowy) – UP GF 30
  ABS (akrylonitryl - butadien-styren)
  PC (poliwęglan)
  PA (poliamid - Nylon)
  PMMA (polimetylometakrylan)
  PP (polipropylen)
  PU (poliuretan)
  POM (polioksymetylen)
  UP (nienasycona żywica poliestrowa - SMC)
  PVC (polichlorek winylu)
  ASA (akrylonitryl - styren - terpolimer akrylanowy)
  PBT (politereftalan butylenu)