Język
Obszar dla użytkowniòw
  

Nasza produkcja

Stosowane przez nas procesy produkcyjne są wysoce stechnologizowane i uprzemysłowione w każdej fazie wykonania produktu, od projektu i wykonania formy, do tłoczenia, od kontroli jakości aż do magazynowania i wysyłki.

Covind gwarantuje uzyskanie komponentów z tworzywa i blachy w pełni ekwiwalentnych z oryginałem oraz wykonanych przy użyciu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń.