Język
Obszar dla użytkowniòw
  

Jakość

Jakość produktów Covind jest równoważna jakości wyrobów OEM (Original Equipment Manufacturer) pod kątem:

wymiarów

masy

surowców

procesów produkcyjnych

estetyki

koloru

zgodnie z wymogami podanymi w rozporządzeniu UE NEW B.E.R Nr 461/2010 (wcześniej B.E.R Nr 1400/2002)

Wszystkie produkty Covind są poddawane wielu zabiegom kontrolnym w każdej fazie produkcji.